การลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ✨
เรื่อง การลงทะเบียนทำหมันสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเชิญชวนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ (ห้องสำนักปลัด) ในวันและเวลาราชการ 🐶 🐱

Animal background vector with cute pets illustration