You are currently viewing การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

อบต.บ้านขล้อส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอยู่เวร การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ จุดตรวจสี่แยกป้อมตำรวจ (ทางหลวงหมายเลข 33 บางปะหัน – ป่าโมก) ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา