การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • Post category:ita2022

คู่มือ การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรีนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรีนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)

รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม