Arrow
Arrow
Slider

สิงหาคม 24, 2016

งานส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ กุ้ย...
สิงหาคม 24, 2016

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ นายก อบต.ร่วมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.ข้าราชการพ่อค้า ...

728x90


กันยายน 2, 2016

โครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 - 4 บ้านขล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ...
กันยายน 2, 2016

โครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลตาลเอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ...
กันยายน 2, 2016

โครงการ จัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 1,080 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...
สิงหาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

...

300x250