ข่าวสารจาก Facebook

วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 09.39 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา รองนายก อบต.บ้านขล้อ สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ นายเทิดเกรียติ บัวคลี่ ร่วมกับทีมงานป้องภัยนำยางอัสฟัสติกส์ไปซ่อมถนน ม.1 ต.บางเพลิง ทางไปนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เพื่อให้ประชนชนที่ไปทำงานในนิคมเดินทางโดยปลอดภัยครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 10.09 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับปลัดขวัญชัย ประสพสม รองนายกเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา เลขาสุดใจ สุขสิงก์ สมาชิกสภาอบต.เทิดเกรียติ บัวคลี่ ผอ.อรุณีย์ ผอ.รร.วัดโขดเข-มาราม ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการและมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รร.วัดแก้วตา ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 รตท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน “ออกหน่วยทำหมันสุนัข-แมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ต.บ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงานรวมสุนัขเพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 9 ตัวและแมวเพศผู้ 26 ตัว เพศเมีย17 ตัว รวมที่ได้รับบริการทั้งสิ้นจำนวน 65 ตัว ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันอังคารที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 10.09 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้รองนายกธนาวุฒิ แจ่มสี และจนท.กองช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้าซึ่งทาง อบต.บ้านขล้อได้ประสาน อบต.เสาธง ขอยืมรถมาตัดต้นไม้ริมทาง ม.5 ต.บ้านขล้อ ซึ่งจะหักโค่นกลัวจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มาบนท้องถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณท่านนายก อบต.เสาธงมา ณ โอกาสนี้ครีบท่าน ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 09.49 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจนวัฒนา รองนายก อบต.บ้านขล้อ นายธานี สำรวล รองประธานสภา. นายเทิดเกรียติ บัวคลี่ นายณรงค์ หมั่นมาก สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ ออกสำรวจพื้นที่ ม.1 ต.บางเพลิง ม.4 และ ม.5 ต.บ้านขล้อ ผู้รับเหมานำลูกรังมากลบหลุมบ่อหลังประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งนายก ของบสนับสนุนจาก ท่านไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านท่านยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอบางปะหัน ได้รับการอนุมัติมาจำนวน 9 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. - 9 มี.ค. 2566 จึงแล้วเสร็จเรียบร้อย กระผมนายก อบต.บ้านขล้อขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพุธที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 10.09 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ แจ่มสี นายเสรี กิ่งกาญจนวัฒนา รองนายกอบต.บ้านขล้อ ประสานงานกับ จนท.ตำรวจสภ.บ้านขล้อ นำโดย พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ นาประสิทธิ์ ด.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิศาล จนท.สืบสวน นำดินจำนวน 3 คันสิบล้อมาบริจาคให้วัดโขดเขมารามฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างกำแพงวัดหน้า อบต.บ้านขล้อ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมวัดของเรา ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดีที 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขล้อร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อดำเนิน "โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขล้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 13.49 น.ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ปลัดขวัญชัย ประสพสม รองนายก ธนาวุฒิ แจ่มสี และชุดกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.บ้านขล้อ ทำความสะอาด และตัดต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อบต.บ้านขล้อ เพื่อให้สวยงามน่ามองครับผม ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 13.39 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ ปลัดขวัญชัย ประสพสม รองนายกธนาวุฒิ แจ่มสี รองนายกเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา ร่วมกับ ป้องกันภัย อบต.บ้านขล้อ นำรถแม๊คโครซึ่งได้รับการสนับสนุน จากนายช่างดินดงที่รับเหมาย้ายอุโบสถวัดโขด มาช่วยปรับภูมิทัศน์ริมกำแพงวัดโขดด้านหน้า อบต.บ้านขล้อจนถึง รร.วัดโขดเข-มาราม เพื่อจะนำหินคลุกมาลงให่เรียบเพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาทำบุญและจัดงานพิธีต่างๆได้ สะดวกยิ่งขึ้น ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 10.39 น. ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ มอบหมายให้ รองนายกธนาวุฒิ แจ่มสี รองนายกเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา ร่วมกับ หน.ป้องกันภัย อบต.บ้านขล้อ นำรถกระเช้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบต.เสาธง มาช่วยตัดกิ่งไม่ฉีกขาดที่อาจจะตกลงบนถนนลาดยาง ม. 2 ต.บ้านขล้อ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไป-มา ให้ปลอดภัยไว้ก่อนครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook