Arrow
Arrow
Slider

สิงหาคม 24, 2016

งานส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ กุ้ย...
สิงหาคม 24, 2016

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ...

728x90


สิงหาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

...

สิงหาคม 24, 2016

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

สิงหาคม 24, 2016

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ ครั้งที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

สิงหาคม 24, 2016

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลบ้านขล้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ ...

300x250